Новини

 • Час на публикация: 01.11.2021 г

  Честото учене под стробоскопичен източник на светлина ще увреди зрителния нерв. Включихме камерата на мобилния телефон и я насочихме към източника на светлина на бюрото. Ако източникът на светлина беше ясно представен, беше доказано, че няма трептене. Без отблясъци = без увреждане на очите, избягване на myo...Прочетете още »

 • What is eye-caring light ?
  Час на публикация: 09.07.2021 г

  Така наречената лампа за защита на очите е да превърне обикновените нискочестотни светкавици във високочестотни светкавици. Най-общо казано, той мига хиляди пъти или дори десетки хиляди пъти в секунда. По това време скоростта на мигане надвишава скоростта на нервната реакция на човешкото око. За ...Прочетете още »

 • What type of filter is better for vacuum cleaner ?
  Час на публикация: 09.07.2021 г

  Настоящите прахосмукачки имат основно следните три метода за филтриране, а именно филтриране на торбичка за прах, филтриране с чаша за прах и филтриране на вода. Типът филтър с торбичка за прах филтрира 99,99% от частиците с размер до 0,3 микрона, което е по-удобно за почистване като цяло. Вакуумът обаче...Прочетете още »

 • What is sonic electric toothbrush ?
  Час на публикация: 09.07.2021 г

  Името на звуковата четка за зъби произлиза от първата звукова четка за зъби, Sonicare. Всъщност Sonicare е само марка и няма нищо общо със Sonic. Обикновено звуковата четка за зъби е само със скорост на вибрации от 31 000 пъти/мин или повече. След превода обаче не знам дали...Прочетете още »